Opening Soon

یاشی برای سهولت خرید در عرصه‌های خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و فروش مجازی به مشتریان خود خدمات ارائه می‌کند.

خرده‌فروشی

تکنسین‌های ساختمانی و زنان و مردان صاحب خانوار، مشتریان بخش خرده‌فروشی
یاشی هستند که به کمک مشاوره و آموزش شفاهی و کتبی کارهای تعمیر و بهبود خانه را با شعار DIY انجام می دهند.

خرده‌فروشی

عمده‌فروشی

پیمانکاران، نهادهای عمومی و دولتی مشتریان بخش عمده‌فروشی هستند که با تسهیلات اعتباری و قیمت مناسب از طریق یاشی نیازهای پروژه‌های بزرگ را تأمین می‌کنند.

عمده‌فروشی

فروش مجازی

فروش از طریق شبکه مجازی، بخش در حال رشد فروش، در جهان امروز است که به واسطه سرعت و قیمت مناسب خرید را به امری دلپذیر مبدل می‌سازد.

فروش مجازی